Marketingu

PËR NE

Portali Infokusi.com është themeluar nga gazetarë me përvojë nëpër mediat e vendit dhe ato ndërkombëtare.

Infokusi.com gjejnë hapësirën e merituar të gjitha aktivitetet, ngjarjet dhe temat që prekin direkt apo indirekt jetën e qytetarëve të vendit e më gjerë. Rëndësi të posaçme i kushtohet sidomos sektorit të ekonomisë dhe zhvillimit të saj, si segmenti kryesor për mirëqenien e çdo shoqërie.

Të gjitha publikimet në portalin Infokusi.com, hapësira e merituar u mundësohet në ueb faqen unike e disejnuar në mënyrë tejet moderne.

Reklamimi i kompanive në portalin Infokusi.com, u jep mundësinë që biznesi të njihet nga mijëra vizitorë në ditë.

Tashmë ky numër, falë kualitetit shtesë që prezanton Infokusi.com, është shtuar dukshëm dhe vazhdon të jetë gjithnjë në rritje. Mbështetur në të kaluarën, duke realizuar të tashmën, dhe planifikuar qartë të ardhmen, Infokusi.com, është dhe do jetë ndër dritaret më kredibile informuese, edukative dhe argëtuese në rrafshin mediatik shqiptar.

Vizioni i Infokusi.com, mbetet i qartë, që të ofrojë të dhëna korrekte për zhvillimet e gjithëmbarshme në Kosovë, rajon por edhe më gjerë.

Misioni i Infokusi.com, përmbushet duke u dhënë ndriçim të dhënave me cilësinë më të mirë të mundshme, rritjen reprezentative të vetë agjencisë, në koherencë me nevojat e qytetarëve duke ofruar risi në kontiunitet, e përcjellë nga zhvillimet e teknologjisë informative. Ne jemi për JU,Ju na ndihmoni me vërejtjet Tuaja, që të kryejmë çdo ditë e më mirë misionin tonë.