Fokus

Ky është draft statuti final i BE-së për Asociacionin

Autori: Gazeta inFokus 17:00 | 04 December 2023

Gazeta Infokus nga burime të saj ka siguruar draft statutin për Asociacionin, të cilat burime kanë deklaruar se ky është draft statuti final i njëjti që i është dorëzuar edhe institucioneve në Kosovë.

Në bazë të asaj që Gazeta Infokus ka krahasuar ky draft statut është i njëjti i cili u publikua para një kohe në rrjete sociale nga Burim Ramadani, ish inspektori i AKI-së.

Gazeta Infokus

-Advertisement-

Në dokumentin që ka siguruar Gazeta Infokus thuhet se draft-statuti është në përputhje me pavarësinë, autonominë dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës”. Përbrenda 45 ditëve pas shqyrtimit, parashihet seanca konstituive e themelimit të Asociacionit.

“Asociacioni, i themeluar nga ky Statut, ofron një kornizë vetë – menaxhimi për komunitetin serb të Kosovës brenda nivelit ekzistues komunal të vetëqeverisjes dhe nuk do të fitojë kompetenca ekzekutive shtesë në krahasim me komunat anëtare. Korniza përfshin mbështetjen e koordinuar të shërbimeve të caktuara në fusha specifike, me mundësinë për mbështetje financiare nga Serbia, dhe një kanal të drejtpërdrejtë komunikimi për komunitetin serb të Kosovës me Qeverinë e Kosovës përmes Administratës Lokale të Qeverisjes”, thuhet në nenin e parë të këtij draft statuti.

Sipas këtij draft statuti Asociacioni i Komunave me Shumicë serbe do të ketë simbolet e veta zyrtare që përfshin flamurin dhe stemën derisa emri zyrtar gjithmonë duke iu referuar darftit do të jetë “Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe”.

Faqja e dytë e draft statutit e përkthyer në gjuhën shqipe:

DRAFT I BE-së

11 Tetor 2023

Asociacioni, i themeluar nga ky Statut, ofron një kornizë vetë-menaxhimi për komunitetin serb të Kosovës brenda nivelit ekzistues komunal të vetëqeverisjes dhe nuk do të fitojë kompetenca ekzekutive shtesë në krahasim me komunat anëtare. Korniza përfshin mbështetjen e koordinuar të shërbimeve të caktuara në fusha specifike, me mundësinë për mbështetje financiare nga Serbia, dhe një kanal të drejtpërdrejtë komunikimi për komunitetin serb të Kosovës me Qeverinë e Kosovës përmes Administratës Lokale të Qeverisjes.

Asociacioni ka si qëllim të përgjithshëm të ndihmojë anëtarët e tij të bashkëpunojnë në partneritet, brenda fushave të tyre të kompetencës, për të kryer funksione të përbashkëta me interes.

 

Neni 3 [Statuti]

Ky Statut rregullon kompetencat, fushën e veprimtarisë, organizimin dhe funksionimin e organeve të Asociacionit, dhe çështjet e tjera të Asociacionit.

Ky Statut do të paraqitet në Gjykatën Kushtetuese për rishikim të kushtetutshmërisë së tij para se të themelohet.

 

Neni 4 [procedurat për themelim]

Pas përfundimit të rishikimit nga Gjykata Kushtetuese të kryer në përputhje me Nenin 3 të këtij Statuti, komunat që dëshirojnë të bëhen anëtare themeluese të Asociacionit duhet të informojnë Ministrinë e Administrimit të Qeverisjes Lokale duke shkruar për qëllimin e tyre për të bërë këtë. Ky qëllim duhet të bazohet në një vendim nga asambleja komunale përkatëse, në përputhje me procedurat ligjore të vendimmarrjes nga organet komunale, për të miratuar këtë Statut.

Një komunë anëtare duhet të japë Ministrisë së Administrimit të Qeverisjes Lokale listën e delegatëve që përfaqësojnë komunën në sesionin themelues të Kuvendit të zgjedhur në përputhje me Nenin 26 të këtij Statuti.

Seancën themeluese të Kuvendit që themelon Asociacionin duhet të thirret jo më vonë se katërdhjetë e pesë ditë pas përfundimit të rishikimit nga Gjykata Kushtetuese.

Agjenda e sesionit themelues duhet të përfshijë të mëposhtmet:

 

  1. a) Konfirmimi i komunave anëtare.

 

  1. b) Konfirmimi i delegatëve të Kuvendit.

 

  1. c) Miratimi i Statutit.

 

  1. d) Themelimi i Asociacionit.

 

  1. e) Zgjedhja e Kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit.

 

  1. f) Zgjedhja e Presidentit dhe nënpresidentit të Asociacionit.

Pas themelimit të Asociacionit nga komunat anëtare, sipas procedurave të parashikuara në Nenin 4 të këtij Statuti, Statuti do të publikohet në Gazetën Zyrtare.

Neni 28 i përkthyer ën gjuhën shqipe:

PRESIDENTI DHE NËNPRESIDENTI

Neni 28 [zgjedhja dhe mandati]

  1. Asociacioni do të ketë një President dhe një Nënpresident, të zgjedhur nga Asambleja, të zgjedhur nga mes këshilltarëve të asambleve komunale dhe kryetarëve të komunave anëtare. Procedura për zgjedhjen e Presidentit dhe të Nënpresidentit do të rregullohet nga Rregullat e Procedurës së Asamblesë.
  2. Mandatet e Presidentit dhe të Nënpresidentit do të korrespondojnë me mandatet respektive brenda komunave anëtare të tyre. Nuk ka kufizime në rizgjedhjen e këtyre dy funksioneve.

Neni 29 [kompetencat]

  1. Presidenti do të përfaqësojë, brenda kufijve të mbështetjes së Asociacionit për ushtrimin e kompetencave komunale të anëtarëve, Asociacionin para Autoriteteve Qendrore dhe palëve të treta, brenda dhe jashtë vendit.

 

Ky është draft statuti i plotë në gjuhën angleze:

Final draft statut

 

 

 

 

 

 

 

Subscribe në YouTube: GAZETA INFOKUSI
Rakinica e Skenderajt bëhet me rrjet të ri elektrik

Të tjera