Lajme

Mbrojtja e Thaçit kërkon leje për të apeluar vendimin mbi mocionin për sfidimin e ligjshmërisë së ZPS-së dhe gjykatës

Autori: Gazeta inFokus 10:31 | 21 September 2021

Mbrojtja e ish-presidentit Hashim Thaçi ka kërkuar leje për të apeluar vendimin mbi mocionin për sfidimin e ligjshmërisë së Zyrës së Prokurorit të Specializuar (ZPS) dhe gjykatës, si dhe për pretendimet e shkeljeve të drejtave kushtetuese

Certifikimi për apelim është kërkuar për tetë (8) çështje, ashtu siç bëhet e ditur në shkresën e publikuar në faqen zyrtare të gjykatës, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Një nga çështjet e para është se nëse konstatimi i gjyqtarit paraprak, se mandati kohor i Dhomave të Specializuara dhe ZPS-së nuk ka skaduar, minohet nga dështimi i tij për të marrë në konsideratë ose për të ofruar ndonjë arsyetim të mjaftueshëm në lidhje me synimin legjislativ të Kuvendit; amendamentit e propozuar kushtetues i propozuar numër 26, njoftimi e nenit 162 (14) që është i zbatueshëm për mandatin minimal kohor; dhe që delegimi i sovranitetit sipas nenit 20 të Kushtetutës nuk duhet të jetë i pacaktuar, i pasigurt dhe i njëanshëm.

-Advertisement-

Çështja e dytë është se nëse gjyqtari i procedurës paraprake gaboi në përfundimin se çështja e mandatit të përkohshëm të Dhomave të Specializuara së ishte “vendosur nga SCCC” në mungesë të ndonjë arsyetimi të mjaftueshëm, dhe në një mënyrë në jokonsistente me Nenet 113 (7) dhe 144 ( 3) të Kushtetutës, të cilën gjyqtari i procedurës paraprake dështoi t’i merrte parasysh plotësisht.

“Në pyetjen nëse hetimi i ZPS-së kishte një bazë ligjore apo kushtetuese, nëse Gjyqtari i procedurës paraprake gaboi në bazimin e gabuar të konstatimit të tij nëse neni 159 (1) i KPRK ishte inkorporuar shprehimisht në Ligjin e Dhomave të Specializuara, në vend që të ishte të udhëhequr siç duhet nga çështja e zbatueshmërisë së KPPK -së kur Ligji dhe Rregullat e Dhomave të Specializuara janë të heshtura, dhe duke injoruar parashtrimet e Mbrojtjes për Shkëmbimin e Letrave”, thuhet se është çështja e tretë.

Tutje, thuhet se çështje është nëse gjyqtari i procedurës paraprake gaboi thjesht duke hedhur poshtë parashtrimet e Mbrojtjes se pse Ligji i Dhomave të Specializuara krijon një “gjykatë të jashtëzakonshme” në bazë të një konstatimi të mëparshëm se Dhomat e Specializuara ishte themeluar me ligj, duke dështuar në adresimin e substancës së argumenteve të mbrojtjes.

“Nëse Gjyqtari i Procedurës Paraprake gaboi duke dështuar në përfshirjen ose ofrimin e arsyetimit të mjaftueshëm në lidhje me çështjet e ngritura nga Mbrojtja në lidhje me të drejtën e z. Thaçi për t’u gjykuar nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, duke u mbështetur gabimisht në jurisprudencën e pazbatueshme të GJEDNJ-së, dhe duke mos konsideruar plotësisht nëse “të marra në mënyrë kumulative, këto karakteristika çojnë në përfundimin e pashmangshëm se Dhomat e Specializuara strukturisht nuk arrin të përmbushë nenin 6 (1) të kërkesave të KEDNJ -së”, thuhet se është çështja tjetër.

Tutje, si çështje e parashtruar është se nëse ishte e hapur për një gjyqtar të arsyeshëm të procedurës paraprake të gjej se kërkesa e pavarësisë dhe paanësisë nuk funksionon për të kufizuar ndërhyrjen me Prokurorin Special, veçanërisht duke pasur parasysh se kjo bie ndesh me nenet 109 (1) dhe (2) të Kushtetutës.

Ndërkaq, çështja e parafundit është lidhur me të drejtën për t’u gjykuar brenda një afati të arsyeshëm, se nëse gjyqtari i procedurës paraprake gaboi në konstatimin se periudha përkatëse filloi vetëm më 17 nëntor 2019, duke miratuar një interpretim gabimisht kufizues të ligjit përkatës të GJEDNJ -së.

“Nëse Gjyqtari i Procedurës Paraprake ka gabuar në vlerësimin e shkeljes së prezumimit të pafajësisë të Thaçit në lidhje me vetë Raportin e Marty, duke dështuar në këtë mënyrë të angazhohet me parashtrimet e Mbrojtjes që shkelja rrjedh nga Dhomat e Specializuara që përcaktohet në lidhje me një raport i cili dënon të akuzuarit”, thuhet në çështjen e fundit.

Ndryshe, në paraqitjet e tyre të para më 9 nëntor, Jakup Krasniqi e Hashim Thaçi janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që u vihen në barrë.

Njëjtë është deklaruar edhe Veseli në paraqitjen e tij me 10 nëntor, sikurse edhe Selimi me 11 nëntor.

Aktakuza ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit është konfirmuar më 26 tetor 2020.

Sipas akuzës, së paku midis marsit 1998 deri në shtator 1999, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi, Jakup Krasniqi dhe anëtarë të tjerë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët kishin qëllimin e përbashkët për të siguruar dhe ushtruar kontroll mbi të gjithë Kosovën përmes metodave që përfshinin frikësimin, keqtrajtimin, ushtrimin e dhunës dhe eliminimin e paligjshëm të atyre që konsideroheshin si kundërshtarë.

“Ndër këta kundërshtarë përfshiheshin persona që ishin, ose që konsideroheshin se kishin qenë: (a) bashkëpunëtorë ose të lidhur me forca, zyrtarë ose institucione shtetërore të RFJ-së, ose që (b) ndryshe nuk mbështetnin qëllimet ose metodat e UÇK-së dhe më vonë të QPK-së, ndër të cilët persona të lidhur me LDK-në dhe serbë, romë dhe persona të kombësive të tjera (bashkërisht, ‘kundërshtarët’). Ky qëllim i përbashkët përfshinte krimet e përndjekjes, burgosjes, arrestimit dhe ndalimit arbitrar ose të paligjshëm, akte të tjera çnjerëzore, trajtimin mizor, torturën, vrasjen dhe zhdukjen me forcë të personave”, thuhet në aktakuzë.

Tutje, në aktakuzë përmenden edhe Azem Syla, Lahi Brahimaj, Fatmir Limaj, Sylejman Selimi, Rrustem Mustafa, Shukri Buja, Latif Gashi dhe Sabit Geci.

Sipas aktakuzës, të akuzuarit bashkë me udhëheqësit tjerë të UÇK-së kontribuuan në arritjen e qëllimit t përbashkët.

“Si alternativë, disa ose të gjithë këta individë nuk ishin anëtarë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët, por u përdorën nga anëtarë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët për të kryer krime për realizimin e qëllimit të përbashkët (së bashku me anëtarët e NKP-së, bashkërisht ‘anëtarët dhe instrumentet e NKP-së’)”, thotë akti akuzues.

Subscribe në YouTube: GAZETA INFOKUSI
Çka do të thotë të gatuash shqip?

Të tjera