Lajme

Mbrojtja e Gucatit kërkon zgjatje të kufirit të fjalëve për dosjen e Apelit deri në 30 mijë fjalë

Autori: Gazeta inFokus 11:55 | 02 August 2022

Mbrojtja e Hysni Gucatit ka kërkuar një zgjatje të kufirit të fjalëve për dosjen e Apelit deri në 30 mijë fjalë.

Ndryshe, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj më 18 maj u shpallën fajtorë dhe u dënuan me nga 4 vjet e gjysmë burgim dhe gjobë në shumën prej 100 euro, për veprat penale që ndërlidhen me pengimin e administrimit të drejtësisë, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Në shkresën e mbrojtjes thuhet se kufiri i përcaktuar i fjalëve për dosjen e Apelit sipas nenit 48 (3) të Udhëzimit të Praktikës është 12 mijë fjalë dhe duhet të përmbajë, sipas nenit 48 (1) të Udhëzimit Praktik, sa vijon një hyrje me një përmbledhje të përmbledhur të historisë përkatëse procedurale, duke përfshirë datën e vendimit të kontestuar dhe të njoftimit të apelimit dhe lehtësimin e përgjithshëm të kërkuar.

Po ashtu, thuhet se duhet të përmbajë argumentet në mbështetje të çdo arsyeje apeli, duke përfshirë, por pa u kufizuar në:

“Argumentet përkatëse ligjore, duke dhënë referenca të sakta në dispozitat përkatëse të Ligjit, Rregullave, praktikës gjyqësore përkatëse dhe autoriteteve të tjera ligjore në të cilat mbështeten; Argumentet përkatëse faktike, duke përfshirë aty ku është e zbatueshme argumentet që kanë të bëjnë me faktin nëse një fakt është vërtetuar sipas standardit të kërkuar apo jo dhe nëse vlerësimi i provave është tërësisht i gabuar apo jo, duke iu referuar saktë çdo praktike gjyqësore përkatëse, duke përfshirë numrin e paragrafit, provës ose faqe transkripti”, thuhet tutje.

Gjithashtu, thuhet se duhet të përmbajë argumentet që shpjegojnë se si gabimi i pretenduar në një çështje ligjore e zhvleftëson gjykimin, se si gabimi i pretenduar i faktit ka shkaktuar një shkelje të drejtësisë dhe/ose se si gabimi i pretenduar në dënimin, ndikon në dënim dhe lehtësimin e saktë të kërkuar.

“Argumentet në mbështetje të lehtësimit të përgjithshëm të kërkuar. Një përfundim, duke përfshirë lehtësimin e përgjithshëm të kërkuar dhe një aneks që përmban listën e autoriteteve të përmendura në përmbledhjen e apelit dhe, kur është e përshtatshme, kopje të këtyre autoriteteve në përputhje me nenin 32 të Udhëzimit të Praktikës”, thuhet tutje.

Sipas mbrojtjes, neni 36 (1) i Udhëzimit të Praktikës parashikon që në rrethana të jashtëzakonshme, pjesëmarrësit mund të kërkojnë, mjaft paraprakisht, një zgjatje të kufirit të fjalës pasi të tregojnë shkak të mirë.

“Një zgjatje e kufirit të fjalës për t’i mundësuar një pale të paraqesë një përmbledhje të fokusuar dhe të plotë që angazhohet me të gjitha çështjet faktike dhe ligjore që dalin për shkak të arsyes së mirë”, thuhet tutje.

Sipas tyre, në këtë mënyrë, ankuesi aplikon për një zgjatje të kufirit të fjalëve për dosjen e Apelit deri në 30 mijë fjalë.

“Përderisa Ankuesi (i) pranon se cilësia dhe efektiviteti i parashtresave të apelit nuk varen nga gjatësia e tyre, por më tepër nga qartësia dhe bindja e tyre, dhe (ii) synon plotësisht të paraqesë një Dosje të Apelit i cili është i fokusuar dhe konciz, Ankuesi nuk mund të përputhet me Rregullën 179 (1) të Rregullave dhe Nenet 48 (1) të Udhëzimit të Praktikës brenda kufirit aktual të fjalëve prej 12,000 fjalësh”, pretendon mbrojtja.

Kjo kërkesë thuhet se është bërë 18 ditë përpara datës së caktuar dhe është bërë mjaftueshëm paraprakisht dhe rrjedhimisht, nga Kolegji i Gjykatës së Apelit kërkohet të zgjasë kufirin e fjalës për dokumentin e Apelit.

Hysni Gucati së bashku me Nasim Haradinajn, akuzoheshin për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, konkretisht për pengim të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare, për frikësim të dëshmitarëve, për hakmarrje dhe për shkelje të fshehtësisë së procedurës.

“Akuzat e paraqitura në aktakuzën e konfirmuar mbështeten në dyshimin e bazuar mirë se së paku midis 7 dhe 25 shtatorit 2020, z. Gucati dhe z. Haradinaj zbuluan pa autorizim informacion të mbrojtur prej Ligjit të Dhomave të Specializuara, ndër të cilat të dhëna identifikuese të disa dëshmitarëve (të mundshëm), në tre konferenca shtypi dhe aktivitete të tjera të transmetuara, si edhe përmes shpërndarjes së mëtejshme ku përfshihen deklaratat në rrjetet sociale”, thuhej në njoftimin e Dhomave të Specializuara.

Gucati dhe Haradinaj ngarkoheshin se kanë bërë komente nënçmuese kundër dëshmitarëve të mundshëm dhe në mënyrë të përsëritur shprehen synimin e tyre për të dëmtuar punën e Dhomave të Specializuara.

“Me këto veprime, z. Gucati dhe z. Haradinaj shkelën fshehtësinë e procedurës dhe frikësuan dëshmitarë (të mundshëm) të Zyrës së Prokurorit të Specializuar dhe si pasojë penguan punën dhe hetimet e ZPS-së”, thuhej në njoftimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës./BetimipërDrejtësi

Të tjera