Lajme

Kurti shkarkon një zyrtar të lartë të Qeverisë

Autori: Gazeta inFokus 19:48 | 22 May 2020

Komisioni Disiplonor për Pozitat e Nivelit të Lartë Drejtues në Shërbimin Civil të Qeverisë së Kosovës, ka njoftuar se i është ndërprerë kontrata e punës sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Integrimit Evropian, Kushtrim Cukaj.

Sipas njoftimit, Cakaj ka bërë shkelje të rënda dhe të shumta të detyrave të punës gjatë ushtrimit të funksionit të tij si sekretar.

“Komisioni Disiplinor për Pozitat e Nivelit të Lartë Drejtues në Shërbimin Civil të Qeverisë së Kosovës, i themeluar në bazë të Vendimit të Qeverisë Nr. 08/25 të datës 17 prill 2020, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të lëndës, si dhe në bazë të kompetencave të tij, Komisioni Disiplinor mori Vendimin Nr. 575/2, me të cilin ka shqiptuar masën disiplinore “Ndërprerje e marrëdhënies së punës” për z. Kushtrim Cukaj, Sekretari i Përgjithshëm në Ministrinë e Integrimit Evropian, për shkak të shkeljeve të rënda dhe të shumta të detyrave të punës gjatë ushtrimit të funksionit të tij në këtë pozitë”, thuhet në njoftimin e Qeverisë së Kosovës.

Komunikata e qeverisë thotë se “shkeljet e konstatuara kanë të bëjnë me keqadministrimin në lidhje me kontratat e lobimit, kontratat mbi qiradhënien e objektit për MIE dhe kontratat për marrëveshje të veçanta të shërbimeve në administratën e institucionit; shkaktimin e dëmit financiar ndaj MIE-së; shkeljen dhe mos-përfilljen e obligimeve që burojnë nga marrëveshja ndërkombëtare nga projekti Skema Profesionistët e Rinj; shkeljen e Kodit të Mirësjelljes në Shërbimin Civil; marrjen e masave disiplinore në mënyrë të jashtëligjshme ndaj stafit të MIE-së; mos-kryerjen e obligimeve për vlerësimin e rregullt vjetor sipas procedurave ligjore; komunikimin joprofesional në raport me partnerët e jashtëm; si dhe refuzimin për të zbatuar vendimin administrativ të formës së prerë të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil”.

Të tjera