Lajme

Kosovarët në 2023 i dogjën 1.4 miliardë euro në derivate e duhan

Autori: Gazeta inFokus 09:36 | 02 January 2024

Hiç më pak se 1,4 miliardë euro ka arritur vlera e importuar e naftës, benzinës, si dhe duhanit gjatë gjithë vitit 2023. Kjo shumë është gati sa gjysma e buxhetit të shtetit për vitin që tashmë po e lëmë pas.

Sipas të dhënave zyrtare të Doganës së Kosovës, nga një janari i këtij viti e deri më 28 dhjetor, në Kosovë janë importuar 727 milionë e 791 mijë litra naftë, e ku baza doganore për naftën e importuar ka qenë 499 milionë e 435 mijë euro, pra gjysmë miliardë euro.

Gjithnjë referuar të dhënave zyrtare të Doganës së Kosovës shihet se për naftën e importuar kompanitë që merren me import të derivateve kanë paguar mbi 255 milionë euro akcizë, si dhe 134 mijë euro TVSH. Pra, vlera totale e taksave të paguara për naftën e importuar ka qenë 389 milionë euro, raporton Front Online.

-Advertisement-

Sipas statistikave të siguruara shihet se gjatë vitit më së paku naftë është importuar gjatë muajit shkurt, deri sa më së shumti është importuar gjatë muajit gusht e vitit që lamë pas.

Rreth 900 milionë € shpenzime për naftë, mbi 102 milionë € për benzinë

Deri sa për naftë kosovaret gjatë vitit që lamë pas shpenzuar rreth 900 milionë euro, vlera e shpenzimeve për benzinë është rreth nëntë herë më e vogël. Pra, gjatë vitit 2023 sipas të dhënave të Doganës së Kosovës shihet se gjithsejtë janë importuar 85 milionë litra benzinë, e ku baza Doganore për benzinën e importuar ka qenë mbi 54 milionë euro. Më tutje gjithmonë referuar të dhënave zyrtare të Doganës së Kosovës shihet se për benzinën e importuar kompanitë importuese kanë paguar mbi 32 milionë euro në emër të akcizës si dhe mbi 15 milionë euro në emër të TVSH-së. Pra, të vlera totale e taksave të paguara për benzinën e importuar gjatë vitit që tashmë po e lëmë pas ka qenë mbi 48 milionë euro.

Mbi 294 milion € u dogjën për duhan

Gati sa një e dhjeta e buxhetit të shtetit për vitin që tashmë e lemë pas është shpenzuar nga kosovaret gjatë vitit 2023 për duhan. Sipas të dhënave zyrtare të Doganës së Kosovës shihet se gjatë vitit që tashmë po e lemë pas në Kosovë janë importuar hiç më pakë se 4,1 milionë kilogram duhan, e ku baza Doganore për duhanin e importuar ka qenë më shumë se 117 milionë euro. Gjithnjë referuar të dhënave zyrtare të Doganës së Kosovës shihet se për duhanin e importuar kompanitë importuese në emër të Doganës kanë paguar hiç më pakë se 9,3 milionë euro, në emër të akcizës kanë paguar 222 milionë euro, si dhe në emër të TVSH-së kanë paguar mbi 62 milionë euro. Pra, vlera totale e taksave të paguara për duhanin e importuar ka qenë gati 300 milionë euro.

Fakte

Nafta

727,791,986.33 litra naftë janë importuar në Kosovë gjatë vitit 2023.

499,435,621.23 euro ka qenë baza Doganore e naftës së importuar.

255,573,671.16 euro ka qenë akciza për naftën e importuar.

134,241,061.99 ka qenë TVSH-ja për naftën e importuar.

389,814,733.15 është vlera totale e taksave që kompanitë importuese kanë paguar për naftën që kanë importuar gjatë vitit 2023.

Benzinë

85,182,118.00 litra benzinë janë importuar në Kosovë gjatë vitit 2023.

54,724,626.31 euro ka qenë baza Doganore e benzinës së importuar.

32,557,904.84 euro ka qenë akciza për benzinën e importuar.

15,640,785.17 ka qenë TVSH-ja për benzinën e importuar.

48,198,690.01 është vlera totale e taksave që kompanitë importuese kanë paguar për benzinën që kanë importuar gjatë vitit 2023.

Duhani

4,140,934.60 kilogram duhan janë importuar në Kosovë gjatë vitit 2023.

117,641,461.60 ka qenë baza Doganore e duhanit të importuar gjatë vitit 2023.

9,343,812.44 ka qenë vlera e Doganës për duhanin e importuar gjatë vitit 2023

222,475,487.30 ka qenë vlera e akcizës për duhanin e importuar në Kosovë gjatë vitit 2023.

62,757,617.49 ka qenë vlera e TVSH-së për duhanin e importuar në Kosovë gjatë vitit 2023.

294,576,917.23 ka qenë vlera e taksave për duhanin e importuar në Kosovë gjatë vitit 2023.

Subscribe në YouTube: GAZETA INFOKUSI

Të tjera