Lajme

BE ndan 86 milionë euro fonde për Serbinë

Autori: Gazeta inFokus 18:07 | 23 April 2021

Ministrja e Integrimit Evropian Jadranka Joksimoviç dhe Shefi i Delegacionit të Bashkimit Evropian Sam Fabrizi nënshkruan sot ‘Marrëveshjen Financiare’ për pjesën e dytë të Programit të Veprimit IPA për vitin 2020.

Bashkimi Evropian i ka ndarë Serbisë 86 milionë euro si ndihmë për Serbinë, shkruan Kurir, transmeton Indeksonline.

“Ne morëm 86 milionë euro ndihmë të pakthyeshme nga BE dhe ju falënderoj për ndarjen e fondeve për Serbinë. Kjo ka të bëjë me fondet që janë shpenzuar qëllimisht për projektet për të cilat është rënë dakord paraprakisht dhe ato janë zhvillimi dhe përparimi i arsimit, ndërmarrësisë, deri te përparimi në fushën e sundimit të ligjit, energjisë, mbrojtjes së mjedisit”, ka bërë të ditur Vuçiq.

Ai shtoi se nuk ishte i kënaqur me përpjekjet e bëra në fushën e sundimit të ligjit, por që gjërat po ndryshonin.

Nga kjo ndihmë, deri në 45 milionë euro, shkon për sektorin e mbrojtjes së mjedisit dhe arritjen e qëllimeve të marrëveshjes së gjelbër, ndër të tjera për mbledhjen dhe trajtimin e ujërave të zeza në Cacak, Sokobanja, Loznica, dhe 17 milion euro për mbështetjen e konkurrencës, kryesisht komunat më pak të zhvilluara në Serbi.

Pjesa e dytë e programit IPA arrin në 122.37 milionë euro, për të cilat Bashkimi Evropian ka ndarë 86.06 milionë euro në grante, ndërsa pjesa tjetër, ose 36.31 milionë euro, do të sigurohen si bashkëfinancim kombëtar.
Paratë e siguruara nga nënshkrimi i sotëm kanë për qëllim të mbështesin sektorët e mbrojtjes së mjedisit, energjisë, konkurrencës, aksesit në objektet publike, por edhe për të mbështetur BE-në për të zbatuar aktivitetet e reformës në procesin e integrimit evropian dhe rimbursimin e kostove të buxhetit për pjesëmarrjen në programet e BE-së siç janë Cosme, Horizon 2020.

Paratë e ndara janë të ndara në tre njësi kryesore, njëra prej të cilave është demokracia dhe qeverisja, e cila përfshin Instrumentin për Integrimin Evropian dhe mbështetjen për pjesëmarrjen e Serbisë në programet e BE, të tilla si programi arsimor “Erasmus +”, “Horizon 2020”, për kërkimin dhe inovacionin dhe “Cosme” për sipërmarrjen.

Vlera totale e këtij blloku të programeve është 14.5 milionë euro.

Brenda bllokut për mbrojtjen e mjedisit, masat në lidhje me ndryshimin e klimës dhe energjisë, ekzistojnë dy komponentë, dhe i pari është një program i madh prej 45.55 milionë euro për sektorin e mbrojtjes së mjedisit.

Kjo do të sigurojë ndërtimin e kapaciteteve për institucionet e përfshira në menaxhimin e projekteve që synojnë mbrojtjen e mjedisit dhe mundëson monitorimin rajonal të zonave ujore të Danubit, Sava dhe Morava, si dhe monitorim më të mirë të cilësisë së ajrit në të gjithë Serbinë.

Impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura do të ndërtohen për qytetet e Loznica, Cacak dhe Sokobanja dhe si pjesë e mbështetjes, planifikohet mbështetje për institucionet kombëtare që do të menaxhojnë në mënyrë operative sistemin rajonal të menaxhimit të mbeturinave në Novi Sad.
Një pjesë e madhe e fondeve i dedikohet zbatimit të veprimeve fillestare të planifikuara në kontekstin e Agjendës së Gjelbër.

Pjesa e dytë e këtij blloku është mbështetja për Programin Rajonal të Efiçiencës së Energjisë, i cili ka për qëllim të financojë projekte në Serbi, me vlerë nëntë milion euro.

Një bllok i madh programesh prej 17 milionë eurosh i kushtohet sektorit të konkurrencës, brenda planit të BE për rimëkëmbjen ekonomike nga pasojat e shkaktuara nga Covid-19.

Pritet që kjo mbështetje të mundësojë përmirësimin e rritjes ekonomike në komunat e synuara, si dhe përmirësimin e infrastrukturës sociale dhe kohezionit social, dhe azhurnimin e objekteve turistike / kulturore dhe përmirësimin e aftësive dhe aftësive të palëve të interesuara si pjesë e Strategjia Serbe e Zhvillimit të Turizmit.

Për realizimin e programit IPA për vitin 2020, Bashkimi Evropian ka përcaktuar gjithsej 156.26 milionë euro të fondeve të pakthyeshme, në dy pjesë.

Vlera e pjesës së parë të programit IPA është 72.45 milonë euro, nga të cilat 70.20 milion euro janë kontributi i BE, ndërsa bashkëfinancimi kombëtar është 2.25 milionë euro.

Për pjesën e parë të programit IPA për vitin 2020, Marrëveshja Financiare u nënshkrua më 29 maj të vitit të kaluar 2020.

Të tjera